may-bom-tsurumi-50PUA2-4S
bom-nuoc-thai-tsurumi-pu.3

Bơm bùn tsurumi 50PUA2.4S