tay-cam-may-bom-tsurumi-1.5-3.7kW
vỏ thùng máy bơm tsurumi ktz22.2
máy bơm tsurumi KRS2-80 nhạt bản

Máy bơm TSURUMI KTZ22.2